NAF Reiseplanlegger

Hønefoss

Sted

Hønefoss er senter i en av landets største bykommuner og skogbrukskommuner.

1555 km2 store Ringerike kommune strekker seg forbi Sperillen og et lite stykke opp Begnadalen mot Valdres, nesten til Krøderen og litt inn i Nordmarka. Vest for Sperillen ligger Vikerfjell, et populært hytte- og utfartsområde med fjelltopper over 1000 moh.

Byen Hønefoss har Hønefossen som grunnlag for etablering og utvikling. Fossen er omtalt allerede i 1337, og i 1668 var det 23 sagbruk i drift ved den. De fleste tilhørte borgere i Drammen og Christiania. Hønefoss ble kjøpstad i 1852 og fikk ny vekst på slutten av 1800-tallet som følge av handel, håndverk og treforedling. Utviklingen ble påskyndet av to jernbaner, Randsfjordsbanen i 1868 og Bergensbanen i 1909. Bergensbanen følger i dag Randsfjordbanen fra Hokksund til Hønefoss, som er «Ringerikes hovedstad» og et vitalt handels- og servicesentrum for distriktet, med flere store utdanningsinstitusjoner. Statens Kartverk har sitt hovedkontor på Hønefoss.

Første ledd i navnet kommer fra gårdsnavnet Hønen som ikke er sikkert forklart, muligens betyr det hjørnet. En annen tolkning kan være av gudenavnet Høner, Odins sønn. Tidligere navn var Veienfoss etter gården Veien, siden Hønenfoss.

Kontaktinformasjon

Adresse 3510 Hønefoss
Geokoordinat (WGS 84) 60.1681514, 10.255861