NAF Reiseplanlegger

Holtnesdalen

Sted
Per Roger Lauritzen

Holtnesdalen naturreservat i Hurum har urskog med samtlige norske, naturlige løvtrær representert.

Holtnesdalen ligger mellom Holmsbu og Rødtangen sørvest i Hurum kommune.
Gjennom dalen renner en bekk som renner ut i Drammensfjorden. Hele dalen på ca.
250 dekar ble vernet som naturreservat i 1974. 
Naturreservatet har unik løvskog, med alle norske løvtrearter unntatt
representert naturlig på ett sted. Dalen har urskog med både løvskog og
blandingsskog, og forekomst av mange markblomster. Om våren er det en særlig
flott hvitveisblomstring i området.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.5420977, 10.4273507