NAF Reiseplanlegger

Holter kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Holter kirke er en laftet langkirke fra 1600.

Av inventaret i dagens kirkerom, er det bare altertavlen og prekestolen igjen av innredningen fra 1697. Altertavlen ble forært til kirken av Christen Jørgensen, som til gjengjeld fikk eget gravkammer under korgulvet. Orgelgalleriet over inngangen i vest ble laget i forbindelse med ombyggingen i 1877, og da kirken ble restaurert i 1917, ble prekestolen flyttet tilbake til opprinnelig plassering ved nordsiden av koråpningen. I 1968 ble kirkerommet fargeundersøkt og malt opp i tidligere farger.

Kontaktinformasjon

Adresse Kirkevegen 4, 2034 Holter
Geokoordinat (WGS 84) 60.145408, 11.0508277