NAF Reiseplanlegger

Holmestrand

Sted
Per Roger Lauritzen

Holmestrand har bevart mange trehus fra seilskutetiden.

Den nordligste av de fem vestfoldbyene var opprinnelig et lite strandsted i Botne sogn. Da trelasteventyret startet etter de store oppdagelsene på 1500-tallet, søkte særlig hollenderne hit for å hente tømmer. Det vokste fram trelasthavn på strandstedet, og i 1638 ble H. tollstasjon under Tønsberg. I 1716 la en storbrann mesteparten av Holmestrand øde, men byen kom raskt på fote igjen pga. trelasthandelen. Holmestrand fikk sine byprivilegier i 1752, og på 1800-tallet ble Holmestrand en livlig sjøfartsby med en velstående kjøpmannsstand.

Byen var i sin tid kjent for sitt medisinske bad, og ikke minst Hotel Societeten, som før 1. verdenskrig ble et samlingssted for kunstnere fra fjern og nær. Kjente personer som Nils Kjær og søstrene Backer kommer fra Holmestrand, og forfatterne Olav Duun og Kåre Holt levde størsteparten av sitt voksne liv her. Kommunene Holmestrand og Botne ble slått sammen i 1964. I denne forbindelse ble det nåværende kommunesenteret etablert. Holmestrand sentrum har fremdeles den interessante trearkitekturen fra seilskutetiden, men samtidig foregår det en betydelig byfornyelse.

Kontaktinformasjon

Adresse 3080 Holmestrand
Geokoordinat (WGS 84) 59.4901635, 10.3159423