NAF Reiseplanlegger

Hole kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Middelalderkirken Hole kirke ble rammet av lynnedslag i 1943, men gjenreist i 1950.

Bare steinmurene i den middelalderske delen sto igjen etter lynnedslaget med påfølgende brann – et rom på ca. seks ganger sju meter. Kirken ble oppført ca. 1200 og utvidet på 1600-tallet, og etter gjenoppbyggingen på 1940-tallet er middelalderdelen beholdt som kapell inntil det nye kirkeskipet. «Nye» Hole kirke ble tegnet av arkitekt Finn Bryn og er bygd med lokal sandstein. Både altertavlen og døpefonten fra 1736 ble reddet fra brannen i 1943, og begge er naturlig nok på plass i kirken.

Ved avkjørselen til Hole kirke fra FV158 ligger gården Helgeland. Navnet kommer av «hellig land», og gården er antagelig identisk med kong Rings Streituland i Fridtjofs saga.

 

Kontaktinformasjon

Adresse 3530 Røyse
Geokoordinat (WGS 84) 60.0977791, 10.2165324