NAF Reiseplanlegger

Holdhus gamle kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Holdhus gamle kirke er en særpreget tømmerkirke fra 1700-tallet

Holdhus kirke varopprinnelig stavkirke fra først på 1300-tallet, muligens enda eldre. Den ble ombygd 1726 og dekorert med ranker og friser. Prekestolen fra 1570 er trolig Vestlandets eldste. Madonnastatue i kalkstein over korbuen er fra 1306 og altertavla fra 1590. Kirken ble solgt til Foreningen for norske fortidsminnesmerkers bevaring i 1900 og restaurert 1905/06. Kirken er sommeråpen. Det er et skolemuseum ved kirken.

Kontaktinformasjon

Adresse 5640 Eikelandsosen
Geokoordinat (WGS 84) 60.2415366, 5.8324662