NAF Reiseplanlegger

Hol kirke

Sted

Hol kirke har gravhauger og fornminner som nabo.

Hol kirke, tømret korskirke, restaurert 1806, opprinnelig fra 1300-tallet. På Holsneset sørvest for kirken ligger Nord-Norges største skipsnausttuft, over 40 m lang, har rommet et vikingskip. Stor gravrøys. På Holsøya utenfor neset 60 vel bevarte gravhauger fra eldre jernalder.

Kontaktinformasjon

Adresse 8370 Leknes
Geokoordinat (WGS 84) 68.1389034, 13.6415331000001