NAF Reiseplanlegger

Hol gamle kyrkje

Sted
Per Roger Lauritzen

Hol gamle kyrkje er viktigste kulturminne i kommunen.

Hol gamle kyrke i Hovet er opprinnelig stavkirke fra 1200-tallet, senere ombygd flere ganger. Prekestol fra 1697, altertavle fra 1704. Bare apsis, runddelen mot øst, er bevart fra den opprinnelige stavkirken. Like ved kirken ligger de to gamle bygningene Kyrkjestugu (Tingstugu) og Prestestugu.

Kontaktinformasjon

Adresse Hol gamle kyrke i Hovet er opprinnelig stavkirke fra 1200-tallet, senere ombygd flere ganger. Prekestol fra 1697, altertavle fra 1704. Bare apsis, runddelen mot øst, er bevart fra den opprinnelige stavkirken. Like ved kirken ligger de to gamle bygningene Kyrkjestugu (Tingstugu) og Prestestugu.
Geokoordinat (WGS 84) 60.6150669, 8.30019170000003