NAF Reiseplanlegger

Hokksund

Sted
Per Roger Lauritzen

Hokksund er et viktig trafikknutepunkt, for både vei og jernbane.

Stasjonsbyen Hokksund på vestsiden av Drammenselva grodde fram etter at jernbanen ble anlagt i 1867, og elva har spilt en avgjørende rolle for stedet. Elva ga næringsgrunnlag i form av fisk (laks), sagbruk og tresliping, her foregikk fløting og transport, og fram til 1851 hadde Hokksund også fergetrafikk.

Hokksund er i dag senter i Øvre Eiker kommune, som har Buskeruds neste største landbruksareal og også lange industritradisjoner – i både Hokksund, Vestfossen og Skotselv. Bergensbanen og Sørlandsbanen møtes her, og RV35 krysser E134. Hokksund er et regionalt skole- og handelssenter og fikk bystatus i 2000. Navnet kommer av gårdsnavnet Haug (nå Eiker prestegård) og «sund». Rådhuset i Hokksund er et monumentalbygg i typisk skandinavisk 60-tallsmodernisme, tegner av arkitekt Arnstein Arneberg, som også tegnet Oslo rådhus. Her det både servicesenter, bibliotek og svømmehall.

Forfatteren Jonas Lie (1833–1908) ble født på Hoen gård. Norges største gullfunn fra vikingtiden ble gjort på Nedre Hoen gård i 1834: 51 gullsmykker, 20 gullmynter, 125 perler – i alt ca. 2,5 kilo og datert til midten av 800-tallet. Hele funnet er i Universitetets oldsaksamling i Oslo.

Kontaktinformasjon

Adresse 3300 Hokksund
Geokoordinat (WGS 84) 59.7724669, 9.90894789999993