NAF Reiseplanlegger

Hogganvik

Sted

Den gamle storgården Hogganvik er i dag landsby for psykisk funksjonshemmede.

Hogganvik gård er gjenreist etter en brann og er et av seks steder i Norge der den antroposofiske Camphill-bevegelsen har skapt bo- og arbeidsfelleskap for psykisk funksjonshemmede. Gården har en gammel hage med bøkeallé og ligger nær et populært friluftsområde. Hogganvik var kjent for seilskipsbygging i gamle dager. Navnet kommer av «hogg», fosshogg om mindre foss.

Kontaktinformasjon

Adresse 5583 Vikedal
Geokoordinat (WGS 84) 59.4784834, 5.92097079999996