NAF Reiseplanlegger

Høgaas batteri

Sted
Per Roger Lauritzen

Høgaas batteri er et forsvarsanlegg som ble bygd som ledd i opprustningen av Norge på 1900-tallet.

Anlegget ble bygd av lokale bygdefolk i årene 1902-03, i form av et batteri utskilt fra gården Svindal Nordre i Fet kommune. På folkemunne ble batteriet dermed kjent som «Svindalsfestningen». Batteriets formål var å hindre fremrykning nordover fra Trøgstad eller vestover fra Løken i Høland for videre å krysse Glomma i Fetsund i møte med Fetsund batteri. Det er noe uklarhet omkring navnet på anlegget, ved etableringen ble omtalt som batteri. Fra ca. 2004 har Forsvaret begynt å omtale det som fort. Batteriet er skiltet ved RV22 like ved Gaukerud holdeplass, der batteriveien kommer ned. Her er det også parkeringsmulighet for noen få biler.

Kontaktinformasjon

Adresse 1903 Gan
Geokoordinat (WGS 84) 59.8868754, 11.2064946