NAF Reiseplanlegger

Hjertholmen

Sted
Per Roger Lauritzen

Hjertholmen er Lødingens tusenårssted. Her ble det satt opp et fyr i 1862, men ble  i 1914 erstattet av en signallykt.  

Hjertholmen er et historisk sted og tilhørte i 1860 Lødingen Prestegård. Prestegården var en av de få bygningene i Lødingen. Fyret var i drift frem til 1914, da det ble flyttet til Rotvær. Fyrvokteren hadde i utgangspunktet hovedansvar for drift og vedlikehold av fyret, men vi kjenner også til at det på 1890-tallet ble gitt bevilgning til vokteren for drift av poståpneriet på Lødingen. Etter ”Kvitbjørnulykken” på Kåringen i 1947 ble den første flysikringen på Lødingen reist på Hjertholmen. Denne ble senere flyttet. Det ligger en flott caravan-park på Hjertholmen. 

Kontaktinformasjon

Adresse 8410 Lødingen
Geokoordinat (WGS 84) 68.413372, 16.0075906