NAF Reiseplanlegger

Hjertås friluftsområde

Sted
Per Roger Lauritzen

Hjertås er Sandefjord kommune sitt fineste friluftsområde.

Hjertåstoppen er det høyeste punktet i Sandefjord (148 m.o.h.).  Hjertås ble kåret til årets friluftsområde i Sandefjord i 2015. Sandefjord og Opland Turistforening (SOTF) har gjennomført ny merking i hele området i 2015. Det er et omfattende nett av turstier og skiløyper i området. Her finner du et variert kulturlandskap med stort innslag av skog, mange kulturminner, herunder bygdeborg og gravhauger. I perioder av året er det beitende dyr på deler av området. Hjertåstoppen ligger ca. 4 km nord for Sandefjord sentrum, rett øst for Lingelemveien.  En mye benyttet adkomst er fra syd mot Hjertås via lysløypen ved Drakeåsveien. Det er også skiltet adkomst fra Åliveien i sydvest. I øst avgrenses området av Råstadveien/Feenveien, med adkomst fra Unneberg skole. Det er også mulighet for tilgang til området fra Fokserød (Obs) og Kullerød industriområde i nord via Geirastadirløypa. Anbefalt parkering med adkomst mot Hjertås fra tilrettelagte parkeringsplasser ved Lingelemveien, Breidablikk ungdomsskole og Unneberg skole. Det er også noen få plasser for parkering fra Drakeåsveien (sandtaket). Fra Åliveien er det også begrensede parkeringsmuligheter. Oppdatert turkart der merkede løyper er markert inn, vil gjøres tilgjengelig i løpet av 2016 på Sandefjord.kommune.no og Ut.no. Hjertås friluftsområde er utpekt av organisasjonen Norsk Friluftsliv i samarbeid med kommunen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.1662573, 10.2222495