NAF Reiseplanlegger

Hjelmsøystauren

Sted

Hjelmsøystauren er Norges største fuglefjell.

Det er og en av landets viktigste hekkekolonier for lomvi. Hjelmsøystauren ligger lengst nord på Hjelmsøya, nord for Havøysund og er ett av to områder på Hjelmsøya som er vernet som naturreservat. Det andre er Sandfjorden, litt lenger sør på øya. Hjelmsøya ble fraflyttet på slutten av 1960-tallet og er i dag ubebodd. Det er ingen offentlig kommunikasjon til øya.

Kontaktinformasjon

Adresse 9690 Havøysund
Geokoordinat (WGS 84) 71.0084712, 24.9999647