NAF Reiseplanlegger

Hjelmeland

Sted
Per Roger Lauritzen

Hjelmelands kommunesenter byr både på kultur- og naturopplevelser.

Hjelmeland er administrasjonssenter i kommunen av samme navn. Dette er Rogalands nest største kommune i areal. Kommunen er bl.a. kjent for sine tradisjonsprodukter, som Jærstolen og sponkurver. Havbruk, landbruk, sand- og steinuttak, samt reiseliv er de viktigste næringene. Ulla-Førre-anlegget, blant de største vannkraftanleggene i Europa, ligger øst i kommunen. I sentrum står Norges største jærstol på Sande. «Spinneriet», er et gammelt kulturbygg med husflidsutsalg og utstillinger. ”Northern winds” er en steinskulptur på Hjelmen, med tursti opp. Hjelmeland Bygdemuseum har gjenstandssamling og temautstillinger: Eldhuset, Skomakarverkstaden og Husmannstova. Hjelmeland kyrkje, langkirke i tre fra 1858, Linstow-type, ligger også i kommunesenteret. Fra Hjelmeland går det ferge til Nesvik (RV13), 10 min, 24 g/d og Skipavik på Ombo 15 min, 10 g/d. 

Kontaktinformasjon

Adresse 4130 Hjelmeland
Geokoordinat (WGS 84) 59.2334841, 6.16593910000006