NAF Reiseplanlegger

Hjelle Hotel

Sted
Per Roger Lauritzen

Hjelle Hotel stod ferdig i 1896 og lever i bedre skikk enn noen gang.

De første turistene kom til Hjelle med dampbåten «Fridtjov Nansen», tidlig i 1890-åra. Den gangen var det ikke anna enn enkle stuehus og løer ved nordenden av Strynsvatnet. Naturen og mulighetene for luftige fotturer var imidlertid til sted da som nå. Allerede to år etter at Strynefjellsvegen var åpnet for trafikk, stod Hjelle Hotel ferdig i 1896. De første 15 åra fikk de reisende tilbud om hesteskyss over fjellet. Vegen langs Strynsvatnet sto ferdig i 1922, men båttrafikken fortsatt til 1939. Med Hjelletunellen ble all gjennomgangstrafikk lagt utenom tettstedet. Dette førte til et endret driftsgrunnlag, men i dag ville det vært utenkelig med tungtrafikken rundt de historiske hushjørnene på Hjelle.

Kontaktinformasjon

Adresse 6798 Hjelledalen
Geokoordinat (WGS 84) 61.9147408, 7.11313159999997