NAF Reiseplanlegger

Hjelle

Sted

På Hjelle deler E39 seg i gammel og ny trasé.

Navnet Hjelle kommer av hjallr», avsats, terrasse. Veidelet litt øst for Nordfjordeid er litt spesielt. Den gamle trasé for E39 går nordover gjennom Stigedalen, med høyeste punkt 285 moh. Stigedalsvassdraget ble vernet i 1993. Ny trasé – tre mil lengre, men fergefri – følger RV15 langs sørsiden av Hornindalsvatnet til Kjøs, så FV60 til veidele for Kvivstunnelen, Kalvatn og langs Austefjorden fram til Volda.

Kontaktinformasjon

Adresse 6770 Eid
Geokoordinat (WGS 84) 61.9182106, 6.06460700000002