NAF Reiseplanlegger

Herøy kystkultursenter

Sted
Per Roger Lauritzen

Herøy kystmuseum på  Notøy-Herøy er bygget opp i et gammelt handelssted.

Museet ligger på Herøy gard med den gamle kirkegården hvor gravfølget måtte ha med jord for å få den døde gravlagt. I sjøbua er det en rekonstruksjon av det minste Kvalsundskipet. Det er gjort mange funn både fra stein- og jernalder i dette området.

Kontaktinformasjon

Adresse Herøy Gard,6070 Tjørvåg
Geokoordinat (WGS 84) 62.3134719, 5.68116970000005