NAF Reiseplanlegger

Herdla kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Herdla kirke er bygget i mur og ble oppført i 1863.

Kirken har langplan og 540 sitteplasser.
Arkitekt er Chr. H. Grosch/Ole Halvorsen (1950-51). I 1934 brant kirken og den ble bygget opp igjen på de gamle murene. Under 2. verdenskrig ble tårnet sprengt og kirken gjort om til våpenlager da tyskerne anla store festningsanlegg og flyplass etter å ha tvangsflyttet befolkningen. Kirken ble delvis restaurert i 1951 og fikk gjenreist sitt opprinnelige tårn i 2008. Det blir arrangert omvisning i Herdla kirke i samarbeid med Herdla museum.

Kirken er bygget der det har stått kirke siden 1100-tallet. Den første kirken på Herdla het St. Nikolaus kirke og er nevnt i et pavebrev fra før 1150 og er således det eldste kirkebygget på Askøy. Herdla var i middelalderen sete for mektige ætter. Baglerkongen Filipus Arneson var herfra og baglerne hadde støttepunkt her. Håkon Håkonsson samlet flåten sin på Herdla, da han dro ut på sin siste reis. Den gamle kirken ble plyndret av engelskmenn i 1665.

 

Kontaktinformasjon

Adresse 5315 Herdla
Geokoordinat (WGS 84) 60.56825, 4.95054000000005