NAF Reiseplanlegger

Helleristningene på Tennes

Sted

Helleristningene på Tennes ble laget av jeger-fiskere for 7000 – 4000 år siden. 

Helleristningene på Tennes var de første helleristningene som ble funnet i Nord-Norge i 1798. På Tennes ligger tre felt: Det relativt tidlige Gråbergan med 20 figurer, det meget sene Bukkehammeren med sjufigurer på prestegårdens innmark. Det tredje i innmark på eiendommen Kirkely nærmest kirken, 2500-4500 år gammelt. Figurene er oppmalt. Feltet er tilrettelagt for rullestol og har gode gangstier og belysning. Åpent alle dager i sommerhalvåret. Helleristningene ligger ved Balsfjord kirke, ca. 3 km fra Fjordmuseet. 

Kontaktinformasjon

Adresse 9050 Storsteinnes
Geokoordinat (WGS 84) 69.311209, 19.346365