NAF Reiseplanlegger

Heli kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Heli kirke er en langkirke i mur fra 2001.

Den tidligere kirken på stedet brant i 1996 etter et lynnedslag. Den var en tjærebredd tømmerbygning med spontak fra 1861. Den nye kirken er bygget etter samme modell som den gamle.

Kontaktinformasjon

Adresse 1820 Spydeberg
Geokoordinat (WGS 84) 59.5631118, 11.0964180999999