NAF Reiseplanlegger

Helgøya

Sted
Per Roger Lauritzen

Helgøya er den hellige øya hvor hertug Skule holdt til.

Helgøya – med gården Hovin (nå Hovinsholm) – var i middelalderen tidvis kongssete, bispegods og adelsgods. På Hovinsholmen utenfor spissen av Helgøya ligger en gravhaug over Gudbrand Herses sønn Guttorm, som falt i kamp mot Halvdan Svarte – et vollformet anlegg av jord. Gravrøyser finnes også på Hornsodden. På storgården Hovelsrud har man restaurert hageanlegget tilbake til slik det så ut på 1840-tallet. Her gis det omvisning etter avtale. Du kommer til Helgøya via FV212/FV41 eller FV213 over Nes-halvøya. På Tingnes like ved brua over til øya står Nes kirke, en fredet korskirke i mur fra ca. 1250.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 60.755196, 10.9461157000001