NAF Reiseplanlegger

Hegra festning

Sted

Hegra festning skulle forsvare oss mot svenskene etter unionsoppløsningen, men kjempet i stedet mot tyskerne.

Dette er en av flere festninger som ble bygd til forsvar mot svenske angrep etter unionsoppløsningen i 1905. Det opprinnelige navnet var Ingstadkleiven fort, sannsynligvis oppkalt etter Ingstad Gård. I tillegg til festningen, ble det bygd et batteri på Kleivplassen og et på Svartåsen. Begge er i umiddelbar nærhet av Hegra Festning. Anlegget ble påbegynt i 1908 og var ferdigstilt i 1910. Selv om festningen ble bygd som forsvar mot øst, er den mest kjent for hendelsene i begynnelsen av 2.verdenskrig. I 1940 beleiret tyske tropper Hegra. I alt 283 mann og én kvinne deltok på en eller annen måte i kampen om festningen i 25 dager, men måtte til slutt kapitulere. Anlegget, som ligger i fjellet, har til sammen 350 meter med ganger, tunneler og oppholdsrom. Den lengste tunnelen, som er kanonhallen, er nesten 110 meter lang. Det er møteromsfasiliteter med servering, og det er museum. Festningsområdet er tilgjengelig fra mai til oktober. Det er vinterstengt, men det er væravhengig. Man kommer til festningen fra E14 via FV26 og så på smal, bratt og kroket, men godt kjørbar vei 4 km fra Hegramo.

Kontaktinformasjon

Adresse 7520 Hegra
Geokoordinat (WGS 84) 63.4508309, 11.1624890000001