NAF Reiseplanlegger

Hegra

Sted

Hegra har flere kulturminner.

Hegra var tidligere egen kommune i midtre del av Stjørdalen. Navnet kommer trolig av norrønt Hegrin - altså fuglenavnet «hegre». Stjørdalselva deler Hegra sentrum i to med Hegramo på nordsiden av elva og Hembre sør for elva. Hembre kommer av gammelnorsk «Hemrinn» eller «Hamarr» som betyr berghammer og av «vin» eng, gressgang. Hegra jernbanestasjon ligger på Hembre, men er ubetjent.

«Den Gamle Skole» fra 1893 er i dag blitt et allsidig veksthus for både lokal kunst, kultur og museumsaktiviteter. Her er Vevloftet med utstillinger og salg av vevde tepper, keramikk, klær mm. I Karolinersenteret er Armfeldts hærtog i 1718 levendegjort og viser bl.a. kaptein Peter Långström «begravet under snø». I 2. etasje er det gjenskapt et 100 år gammelt skolemiljø til minste detalj.

På Lakseloftet kan vi se utviklingen av laksefisket i dalføret fra ca. 1850. En av gjenstandene er fiskestangen til prinsen av Wales fra 1906. Hegra har også gode muligheter for laksefiske, og Hembre gård har tatt imot laksefiskere siden 1890-tallet.

Kontaktinformasjon

Adresse 7520 Hegra
Geokoordinat (WGS 84) 63.4645291, 11.1161965