NAF Reiseplanlegger

Haugesund

Sted
Per Roger Lauritzen

Festival- og kongressbyen Haugesund er tuftet på sildefiske.

Haugesund er kjent allerede fra Harald Hårfagres saga, men byen oppsto i første rekke på grunn av det eventyrlige vårsildfisket som foregikk like utenfor land på midten av 1800-tallet. Seilingsdistansen fra vårsildfeltet til de to større nabobyene, Stavanger og Bergen, var for lang til at fangsten holdt seg. Derfor ble der bygget sjøhus med sildesalterier i det som var beste naturlige havn i området – dagens Haugesund. Sildesalteriene ble satt opp av utenbys sildeeksportører og handelshus, men også av folk som flyttet til det ferske bysamfunnet for å finne jobb og drive forretning. De eldste sjøhusene lå med langsiden til sjøen og inneholdt gjerne bolig for eieren i andre etasje, men etter hvert som byen vokste raskt og presset på strandlinjen økte, ble bygningene plassert vegg i vegg med gavlen ut mot sjøen. I 1854 ble Haugesund ladested, i 1866 kjøpstad. I kjølvannet fulgte skipsfart og industri. Byens skipsverft var den viktigste industrigrenen, og tankflåten var stor.

Haugesund ligger ved Karmsundet og det travle Smedasundet, tett knyttet til sjøen, med langstrakte gater parallelt med havet. Aktiviteten er stor innen handels- og servicenæringer, olje- og gassvirksomhet, skipsfart og industri. Haugesund er også en viktig undervisningsby, med en rekke videregående skoler og Høgskolen Stord/Haugesund. Aibel er storleverandør av olje- og gassinstallasjoner til bl.a. Nordsjøen, og byen har også store aktører innen tank-, supply- og taubåtrederier, samt et stort undervannsteknologimiljø. Kjente produkter er komplekse olje- og gasskonstruksjoner både over og under vann – og sild. Byen benevnes som Norges maritime hovedstad.

Haugesund er en viktig festival- og kongressby. Den norske filmfestivalen er internasjonalt anerkjent som Norges største og arrangeres i slutten av august, med Amandaprisutdeling inkludert. Ved bryggekanten like sør for Rica Maritim står en bronsestatue av filmdivaen Marilyn Monroe, laget av Nils Aas. Sildajazzen er lagt til uka før filmfestivalen og er en av Norges største jazzfestivaler, med stor spennvidde. Verdens lengste sildebord dekkes da i gågaten Haraldsgata, i overlapp med filmfestivalen.

Fra det travle havneområdet går det ferge til Utsira (s. 228) og båt til Røvær, samt hurtigbåtforbindelse til Bergen og Stavanger. Haugesund Lufthavn ligger på Karmøy, 13 km fra sentrum, og er en stamruteplass med lavprisprofil.

Kontaktinformasjon

Adresse 5500 Haugesund
Geokoordinat (WGS 84) 59.4166691, 5.2722053