NAF Reiseplanlegger

Hærland kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Hærland kirke er en langkirke fra 1878.

Kirken ble oppført i 1878 etter tegninger av arkitekt Hjalmar Welhaven. Den er en monumental langkirke i laftet tømmer, med kirketårn med spir over våpenhuset i vest og et femsidig kor mot øst. Altertavlen har omramming i nygotikk stil, og alterbildet, malt av August Eiebakke i 1931. Døpefonten av kleberstein er fra ca. 1150, mens prekestolen er laget da kirken ble bygd. Kirken er den tredje i rekken på Hærland. 

Kontaktinformasjon

Adresse 1850 Mysen
Geokoordinat (WGS 84) 59.5532079, 11.4035326000001