NAF Reiseplanlegger

Hæra naturreservat

Sted
Per Roger Lauritzen

Hæra naturreservat er et viktig våtmarksområde med et variert naturmiljø og dyreliv.

Området ble vernet i 1992 for å bevare vegetasjon og dyremiljøet som representerer et vakkert og verdifullt innslag i kulturlandskapet. Reservatet er på ca. 900 dekar og strekker seg fra Kallaksjøen i nord til Skottasjøen i sør. På nordsiden Dilleviksjøen er det bygget et fugletårn, der man kan komme tett på de nærmere 200 forskjellige fuglearter som er registrert i området.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.6577557, 11.3791749