NAF Reiseplanlegger

Håøya friluftsområde

Sted

Håøya er Meland kommunes sitt fineste friluftsområde.

Turstien fra Flatøy er oppgradert med fine klopper og trapper og er merket etter standarden til Turskiltprosjektet. Det er flott gangvei fra sjøen og opp til toppen på 183 m.o.h. I friområdet ved sjøen er det fortøyingsbolter og –bøye, brygge for småbåter og hovedkai med leidere for ombord- og ilandstiging. Ved kaia er det også toalett, fast grill og bord og benk. Håøyas historie strekker seg tilbake til mellomalderen. Øya er også et fint sted for kulturhistoriske opplevelser. Blant annet er det en informasjonstavle som viser plasseringen av kulturminner i tillegg til historien til festningen. Det er stor plen med gode forhold for telting,  i tillegg til at naustet kan benyttes som skjul ved dårlig vær. Det går en fin tursti fra E39/Flatøy. Stien er merket. Med båt eller kajakk  kommer du best inn Flatøyosen. Håøya friluftsområde er utpekt av organisasjonen Norsk Friluftsliv i samarbeid med kommunen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 60.5389871, 5.26027869999996