NAF Reiseplanlegger

Hamningberg

Sted

Det fraflyttede fiskeværet Hamningberg ble ikke ødelagt under nedbrenningen av Finnmark i 1944-45 og representerer således et helheltlig bygningsmiljø fra før krigen. Her finnes også spor etter steinalderen og den russiske bosettingen under pomortiden. 

Hamningberg, som har veiforbindelse med Vardø via E75, regnes som verneverdig. Hamningberg var rundt 1900 et av de største fiskeværene i Finnmark, med 250 innbyggere. Russebodene, i tømmer langs sjøen, skriver seg fra pomorhandelens tid, da russiske handelsmennene (pomorene) hver sommer fra slutten av 1700-tallet fram til første verdenskrig kom fra Kvitsjøen for å kjøpe fisk og selge korn og tømmer. Allerede på 1500-tallet nevnes stedet i forbindelse med oppkreving av skatt for den katolske kirke.

Etter andre verdenskrig kjempet lokalbefolkningen for å få bygd opp et nytt fiskebruk, og det sto omsider ferdig i 1953. Dette skapte optimisme, men innbyggerne trengte også en ny havn, med nye moloer. Denne ble aldri anlagt, og det var hovedårsaken til fraflyttingen i 1965, men på sommerstid er mange av husene bebodd.

Naturen på den siste strekningen før du kommer til Hamningberg er helt spesiell, det er et vilt forrevent landskap av spisse oppadstikkende skifersteiner - nærmest et månelandskap.

Oppe i fjellet ligger bevarte tyske festningsanlegg. Det er muligheter for båttur / ornitologisk utflukt til fuglefjellet Syltfjordstauran. Hamningberg er endepunkt for Nasjonal Turistveg Varanger.

Kontaktinformasjon

Adresse 9951 Hamningberg
Geokoordinat (WGS 84) 70.5411724, 30.6105534000001