NAF Reiseplanlegger

Hammerfest

Sted

Hammerfest er sammen med Vardø Nord-Norges eldste by, og fikk byrettigheter i 1789.

Bosetningen tok til i årene mellom 1250 og 1350, men det er funnet spor etter mennesker før den tid. Arkeologiske utgravninger med pilspisser, helleristninger og boplasser like utenfor byen indikerer 10 000 år gammel bosetning.

I 1809 ble Hammerfest trukket inn i napoleonskrigene, og byen ble plyndret og herjet av engelske kringsskip. Til tross for bybranner og orkaner har byen reist seg gang på gang. Byen har en interessant historie med pomorhandel, ishavsfangst, fiske og fiskeindustri. Som første by i Nord-Europa fikk Hammerfest elektrisk gatebelysning i 1891, og også Norges første kommunale e-verk.

Byen var tysk flåtebase under 2. verdenskrig, og under den tyske tilbaketrekningen ble byen fullstendig rasert og nedbrent. Selv om fiske og fiskeindustri er de viktigste primærnæringene for Hammerfest, har petroleumsvirksomheten også gjort sitt inntog gjennom Snøhvitprosjektet på Melkøya som ble åpnet i 2007 og er Nord-Norges største industriutbygging. I kjølvannet av Snøhvit er det satset mye på å etablere kompetansemiljø innen petroleum og energi i arktiske områder. Hammerfest ønsker å profilere seg som energiby, og har som første by i Norge lyssetting av byen med dynamiske lys, dvs. at lyssettingen endrer seg etter årstid, tid på døgnet, værforhold osv.  Hammerfest har fått eneretten til varemerket ”Verdens nordligste by”, og har ca. 7 600 innbyggere (2013).

Kontaktinformasjon

Adresse 9615 Hammerfest
Geokoordinat (WGS 84) 70.6625164, 23.6832641