NAF Reiseplanlegger

Hammer bru

Sted

Hammer bru ser ut som et hus.

Hammer bru representerer en uvanlig brutype i Norge. Brua ser ut som et hus med åpning i begge ender som er lagt tvers over elva. Disse såkalte "covered bridges" med innebygd trefagverk var derimot vanlige i England og USA. Den nå freda Hammer bru ble bygd i 1925 etter at den første ble tatt av flom. Dagens bru er en kopi av den aller første fra 1884. Trolig er Hammer bru den nest lengste i verden av denne typen.

Kontaktinformasjon

Adresse 7977 Høylandet
Geokoordinat (WGS 84) 64.6175784, 12.2926582