NAF Reiseplanlegger

Hamar

Sted
Per Roger Lauritzen

Hamar har Domkirkeruinen i den ene enden og Vikingskipet i den andre.

Det som i dag er administrasjonssenter for Hedmark fylke, var et maktsentrum allerede på 1000-tallet. Med kristningen av Norge ble det lokale maktsentrumet flyttet fra Åker innerst i Åkersvika til Domkirkeodden, hvor det vokste fram en kaupang med blant annet bispeborg, domkirke, kloster, skole, sykehus. Kaupangen ble sannsynligvis anlagt av Harald Hardråde ca. 1048. Hamar var bispesete fra 1152 til reformasjonen i 1536. I 1587 ble kaupangen nedlagt. I 1848 ble Hamar by, mye etter press fra områdets bondebefolkning som savnet et marked og muligheter for videreforedling, og i 1864 ble Hamar igjen bispesete.

I dag står Domkirkeruinen – en av landets flotteste kirker – som en kjent profil vest i byen, mens Vikingskipet – en av landets mest særpregede idrettshaller – troner ved Åkersvika øst for sentrum. Sammen viser de spennet fra kaupang til moderne by. Dagens Hamar er et regionalt handels- og servicesenter og en viktig idretts-, skole- og kulturby – blant annet med regionteater. Hamar et også viktig jernbane- og trafikk-knutepunkt, med sørlig endepunkt for Rørosbanen koblet til Dovrebanen. Hamar var vertsby for OL i 1994, og Norsk Tippings hovedkontor ligger her. I 1993 fikk Hamar Nordens første kvinnelige biskop, Rosemarie Køhn.

Hjuldamperen «Skibladner» har fast anløp i Hamar om sommeren. Like ved ligger det sentrumsnære friluftsområdet Koigen, hvor det er badeplass med sandstrand og anlagt øy, turstier, skateanlegg, sandvolleyball- og baskeballbaner. Går du fra sentrum til Domkirkeodden, passerer du Koigen.

Kontaktinformasjon

Adresse 2315 Hamar
Geokoordinat (WGS 84) 60.7930511, 11.0739075