NAF Reiseplanlegger

Halvdanshaugen

Sted
Per Roger Lauritzen

I Halvdanshaugen ved Steinsletta skal Halvdan Svartes hode ifølge sagaen være gravlagt.

Ny forskning har riktignok skapt usikkerhet både om den store haugens alder – den er trolig 300–400 år eldre enn tidligere antatt – og sannsynligheten for at Halvdan Svarte ble gravlagt i nettopp denne haugen, over en annen høvdings grav. Med en diameter på 55 meter og høyde på 5,5 meter er Halvdanshaugen uansett en av Norges største gravhauger, muligens en skipsgrav.

Halvdanshaugen ligger – og ses tydelig fra E16 – nord for husene på Stein gård. Stein er Buskeruds største bruk med ca. 900 mål dyrket mark. Gåren kan ha vært en av Haraldsættens gårder, og den var senere kirkegods under Mariakirken i Oslo og fogdegård ved slutten av 1600-tallet. Hovedbygningen er fra 1830-årene. På gården står ruiner av en steinkirke, Olavskirken fra 1100-tallet, som brant på 1700-tallet.

Kontaktinformasjon

Adresse 3512 Hønefoss
Geokoordinat (WGS 84) 60.099815, 10.2903877