NAF Reiseplanlegger

Halsa

Sted

Halsa er del av E39-forbindelsen over Halsafjorden.

Fergestedet kalles Halsa, men ligger nærmere bestemt på Halsanaustan. Navnet Halsa – som også er kommunenavnet – kommer av gmln. «Halsynium», av «hals», eidet mellom fjordene, samt «vin», eng. Fergen fra/til Kanestraum i Tingvoll har en overfartstid på 20 minutter og halvtimesavganger det meste av døgnet, lavere frekvens på nattestid. På Halsa ligger et idrettsanlegg, og stedet har også småbåthavn med gjestebrygge.

Kontaktinformasjon

Adresse 6680 Halsanaustan
Geokoordinat (WGS 84) 63.0685425, 8.23014190000004