NAF Reiseplanlegger

Haldenvassdragets Kanalmuseum

Sted
Per Roger Lauritzen

Haldenvassdragets Kanalmuseum i Ørje har oversikt over hele vassdraget.

Ørje sluser har tre kamre på til sammen 10 m løftehøyde, og er en del av Norges eldste kanaliserte vannveisystem med sluser, se dette. Haldenvassdragets Kanalmuseum har overtatt det gamle bruksområdet mellom slusene og Ørjeelven. Museet viser fløtningen og skogsdriftens historie i regionen, og i tillegg utstillinger om naturmiljøet og dyrelivet i området samt vekslende kunstutstillinger. Flere eldre dampbåter har sin hjemmehavn her, også DS «Engebret Soot», verdens eldste propelldrevne dampskip i drift. Åpent daglig i sommerhalvåret, ellers etter avtale.

Kontaktinformasjon

Adresse 1870 Ørje
Geokoordinat (WGS 84) 59.4811733, 11.6518042