NAF Reiseplanlegger

Halden

Sted
Per Roger Lauritzen

"Grensebyen" Halden har en lang og ærerik krigshistorie.

Halden er den eneste kommunen som er nevnt i nasjonalsangen. Det skyldes Fredriksten festning og byens krigshistorie. I dag er den sørligste byen i Østfold en fredelig og trivelig plass med et rikt og variert handelsmiljø, mange hyggelige spisesteder og en god gjestehavn nesten i sentrum. Fredriksten festning er en stor attraksjon for turister. Det er også Haldenvassdraget, som ender i denne byen. Østfoldbanen har sin endestasjon i Halden, med forbindelse videre via Kornsjø til Sverige.

Første gang Halden er omtalt i bøkene, er i 1580 i forbindelse med utskipning av trelast. Stedet fikk kjøpstadsrettigheter i 1665 på grunn av sin krigsinnsats, og navnet ble Fredrikshald. Dagens navn kom i 1928. Halden kalles også empirebyen, på grunn av sine vakre bygninger fra 1800-tallet. Næringslivet er variert. Treforedlingsindustrien sysselsetter mange, det gjør også 70–80 små og mellomstore bedrifter. Sørlifeltet er et industriområde som blant annet har plastrør- og plastfoliefabrikk, samt produsenter av varme- og kjølemaskiner, elektronikk og radarer. Nexans Norway, verdens største kabelfabrikk, ligger på Knivsø og har ca. 750 ansatte. Halden har også et godt utbygd høyskoletilbud og har utviklet et stort internasjonalt høyteknologisk forskningsmiljø.

Haldenreaktoren, er en forsøksreaktor som eies av Institutt for Energiteknikk og ligger ved Norske Skog Saugbrugs i Halden. Byggingen ble påbegynt i 1955, og reaktoren startet opp i 1958. Haldenreaktoren brukes til undersøkelser av reaktorbrensel og ulike materialers egenskaper og oppførsel ved langtidsbruk i reaktoranlegg. I dag er Haldenreaktoren blant de største internasjonale forskningsprosjektene i Norge.

Kontaktinformasjon

Adresse 1771 Halden
Geokoordinat (WGS 84) 59.1238874, 11.3923259000001