NAF Reiseplanlegger

Håkonshaugen

Sted
Per Roger Lauritzen

I Håkonshaugen på Seim skal Håkon den Gode være gravlagt.

Håkonshaugen ligger ved Seim kyrkje, en langkirke i tre fra 1878, med flott utsikt over Lurefjorden. Håkon den Gode levde fra ca. 917 til 961 og var sønn av Harald Hårfagre og Tora Mostrastong. Han vokste opp på Seim, og ni år gammel sendte faren ham til oppfostring hos kong Adalstein i England. Han fikk da tilnavnet Adalsteinsfostre. Både Fagrskinna, Ågrip og Heimskringla forteller at Håkon den gode ble gravlagt på Seim. Til 1000-årsminnet i 1961 ble haugen restaurert og åpnet av Kong Olav V. Seim har navne sitt av «sæ», sjø, og «heim» – sjøgården.

Kontaktinformasjon

Adresse 5912 Seim
Geokoordinat (WGS 84) 60.6167165, 5.27714030000004