NAF Reiseplanlegger

Håkonshallen

Sted

Håkonshallen fra midten av 1200-tallet er et av Norges viktigste kulturminner.

Håkonshallen ble bygd mellom 1247 og 1261, i gotisk stil, og var del av Håkon Håkonssons kongsgård i Bergen. Byen var da det maktpolitiske sentrum i Norge. Da hans sønn Magnus Håkonsson Lagabøte giftet seg med sin danske prinsesse Ingeborg i 1261, var 2000 gjester invitert, og det ble dekket i tre bygninger for å få plass til alle. «Kongene holdt til i steinhallen», heter det i sagaberetningen. Håkonshallen ble retter hvert åsted for store rikspolitiske begivenheter, blant annet utformingen av Norges første samlede lovverk. Som nasjonalt kulturminne er Håkonshallen fortsatt i bruk til både kongelige middager og andre offisielle sammenhenger. Hallen har tre etasjer, der den øverste er festsalen. Den mellomste etasjen var for administrasjonen, kanselliet (kongens råd). I første etasje eller kjelleren lå trolig forrådslageret.

Kontaktinformasjon

Adresse Bergenhus Festning, 5003 Bergen
Geokoordinat (WGS 84) 60.4002492, 5.31876729999999