NAF Reiseplanlegger

Hakadals Verk

Sted

Hakadals Verk fra rundt 1550 er landets tidligste jernverk.

Ved grunnleggelsen var verket er offentlig foretak, opprettet på kongelig befaling. På slutten av 1600-tallet ble virksomheten overført til privat eie, og i løpet av 1700-tallet ble det også åpnet et teglverk. Verket ble lagt ned i 1869. Verkets hovedbygning fra 1700-tallet og en del gamle driftsbygninger er bevart.

Kontaktinformasjon

Adresse Greveveien 51, 1488 Hakadal
Geokoordinat (WGS 84) 60.1214845, 10.8233071