NAF Reiseplanlegger

Hågga

Sted

Ved Hågga har det gått tre store ras – ett av dem med dramatisk utgang.

Håggå ligger ved kommunegrensen mellom Melhus og Midte Gauldal, der dalen innsnevres. Her har det gått ras i både 1345, 1715 og 1965. I det største, i 1345, raste en del av Kvasshyllan på vestsiden ut, fylte dalen og dannet en sjø helt til Bones, ca. 14 km fra demningen. Da denne brast, herjet flommen stygt nord i dalen. Minst 250 omkom, 40 gårder og sju kirker forsvant i Horg, Flå og Melhus. Kvasshyllan ligger i det som i dag er Midtre Gauldal kommune, omtrent tvers av Håggatunnelen på E6.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 63.0797933, 10.2580417