NAF Reiseplanlegger

Hadeland Bergverksmuseum

Sted

Hadeland Bergverksmuseum på Grua byr blant annet på guidete gruveturer.

Grua er et gammelt gruvested, derav navnet. Litt av historien fortelles i sommeråpne Hadeland Bergverksmuseum, hvor det også er utstillinger av mineraler og annen stein fra området. Guidingen skjer i Nysetergruvene, som også overvintringslokalitet for flaggermus. Hvert år gjennomføres tellinger for å ha kontroll med bestandens utvikling.

I Østhagan landskapsvernområde – ikke langt fra Nysetergruvene – ligger Hadelandsgruben fra 1538, som er Norges eldste registrerte jerngruve, i tillegg til et kalkbrudd med to kalkovner. Den ene er restaurert. Området har også rik kalkflora.

Kontaktinformasjon

Adresse Hadelandsvegen 1568, 2742 Grua
Geokoordinat (WGS 84) 60.2524834, 10.6547213