NAF Reiseplanlegger

Gyland kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Gyland kirke har vært gjennom en omstridt flytteprosess.

Korskirken i tre fra 1815 sto opprinnelig på Gylan gård, der den erstattet en langkirke. Mellom 1927 og 1929 ble den flyttet til sin nåværende plass på Nuland – til protester fra flere i kirkesognet. Hovedbegrunnelsen for å flytte kirken var at dens nye plassering var mer sentralt for Gyland som område og bygd, og at kirken uansett trengte til en stor reparasjon. Det mest sentrale argumentet mot var at kirkegården, med alle dens graver, naturlig nok ikke kunne flyttes med, og det var heller ikke plass til ny kirkegård på Sandvikodden. Resultatet ble at kirkegården fortsatt ligger der den lå, med et tilhørende kapell. Under flytteprosessen ble det funnet et krusifiks fra middelalderen som ble oversendt til Kunstindustrimuseet, nå Nasjonalmuseet. Etter ønske fra Gyland menighetsråd, ble krusifikset tilbakeført til kirken i 2012.

Kontaktinformasjon

Adresse 4436 Gyland
Geokoordinat (WGS 84) 58.4133929, 6.79195270000002