NAF Reiseplanlegger

Gyl

Sted

I Gyl ved RV70 står en lerkeallé fra ca. 1800 på Sandvika gård.

Alleen er av skotsk lerk, som også har spredt seg til snaufjellet. Sandvika gård er tidligere landbruksskole. I Gyl ligger også Bakken, en tidligere sorenskrivergård som er fredet. Veien forbi Gyl ble bygd på 1930-tallet og knyttet ytre og indre del av Tingvollhalvøya sammen. I 1977 ble den 1040 meter lange Gyltunnelen åpnet, men gamleveien langs fjorden er åpen, med flotte steinmurer – og med en viss fare for steinsprang.

Kontaktinformasjon

Adresse 6630 Tingvoll
Geokoordinat (WGS 84) 62.9555183, 8.11892560000001