NAF Reiseplanlegger

Gunnarstorp gravfelt

Sted

Gunnarstorp gravfelt inneholder hauger fra flere tidsepoker.

Gunnarstorp på oversiden av RV110, Oldtidsveien, er et stort gravfelt med både hauger og bautaer. Feltet er 1000–2000 år gammelt, og på åsryggen ovenfor ligger en svær gravrøys fra bronsealderen, ca. 3000 år gammel, med gravkiste.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.210966, 11.1264033