NAF Reiseplanlegger

Gulskogen gård

Sted
Per Roger Lauritzen

Den gamle lystgården Gulskogen er et sjeldent komplett anlegg.

Herregård fra 1700- og 1800-tallet, sjøbu, fjøsmuseum og park med labyrint av lindetrær og tamme påfugler, alt er samlet nær Drammenselva. Anlegget er en del av Drammens Museum og åpent fra mediao mai til medio september. Mens andre lystgårder langs elva ble erstattet av fabrikker og bolighus, er Gulskogen bevart. Den gamle uthusfløyen mot veien er intakt under bordkledningen. I 1857 ble det bygd ny stor enhetslåve som er intakt fra tiden det var gårdsdrift. Parken er også bevart. Her er det nøttelund, dammer, og prydparterrer. Lindealleen er 265 meter lang, og parken kan også by på Norges eneste bevarte labyrint av lindetrær. Sjøboden fra "Runtom" er en av Drammens få gjenværende sjøboder, flyttet til Gulskogen i 1970-årene. Sjøboden er trolig fra 1800-årene, men det kan tenkes den er eldre. To etasjer rommer utstillingen "Drammenselva sett gjennom en sjøbu". Utstillingen handler om elvas betydning for næringsliv, ferdsel og kultur. Båthuset ved siden av ble bygd i 1991 og huser blant annet en nedsetterbåt fra Drammenselva.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.7440779, 10.1606397