NAF Reiseplanlegger

Gudbrandsdalslågen

Sted
Per Roger Lauritzen

Gudbrandsdalslågen – et eldorado for fugler og storørret.

Lågen har en svært viktig funksjon for fugletrekket både vår og høst. Tranene hviler langs elva i april/mai mens de venter på at hekkeområdene høyere opp i skogs- og fjelltraktene blir klare. I området lever det et stort antall arter som laksand, kvinand, brunnakke og stokkand, og i mai melder ulike vadere sin ankomst. Returen fra hekkeplassene foregår i september og oktober. Mange arter bruker også våtmarkene langs elva som hekkeplass. Hegra er en av disse, og kan sees ivrig fiskende i grunne partier.

Flommarkvegetasjonen langs Lågen er tilpasset tøffe forhold med oversvømmelse, strøm og massetransport. Flere av områdene har regional og nasjonal verneverdi.

Storørreten finner mye føde i elva og enkelte blir opptil 10–12 kilo. Den gyter både i hoved- og sideelvene og har et livsløp som minner om laksens, der blant andre innsjøen Losna fungerer som ”hav” og oppvekstområde. Det er også gode bestander av sik og harr.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 61.5013296, 10.1704401