NAF Reiseplanlegger

Grytefjell

Sted

Grytefjell er et klebersteinsbrudd fra vikingtiden.

Forekomsten ligger ved Sparsås gård på FV152, som går av fra FV42 i Froland. Bruddet ble forlatt for 1000 år siden med halvferdige gryter i bergveggen og store avfallsdynger. Driften er konsentrert på to steder, hvor det i store mengder har vært tatt ut kleber i dagbrudd. Her er minst to brudd, som begge er av forhistorisk karakter og er et av de best bevarte minnene fra vikingenes klebersteinsindustri.

Kontaktinformasjon

Adresse 4820 Froland
Geokoordinat (WGS 84) 58.6249546, 8.53929070000004