NAF Reiseplanlegger

Gruvemuseet på Litlabø

Sted

Gruvemuseet på Litlabø minnes mer enn 100 år med utvinning av svovelkis.

Litlabø Gruver – A/S Stordø Kisgruber – var i drift fra 1867 til 1968, med rundt 400 ansatte på det meste. Svovelkis ble hentet ut fra fjellet, fraktet i båter over Storavatnet og sendt med jernbanevogner ned til fjorden i Sagvåg, for utskiping. I dag står heistårnet, maskinhallen og en smie igjen. En arbeiderbolig er restaurert og står sammen med ei statue over gruvearbeideren i en park på det gamle gruveområdet. Mye kis er igjen i fjellet på Litlabø, som også er et flittig brukt turområde. Bygningene i museet er åpne for grupper på henvendelse.

Kontaktinformasjon

Adresse Gruva 11, 5415 Stord
Geokoordinat (WGS 84) 59.7911778, 5.42059419999998