NAF Reiseplanlegger

Grimsdalen

Sted
Per Roger Lauritzen

Grimsdalen mellom Folldal og Dovre er en av landets fineste fjelldaler.

Grimsdalen nås på avkjøring langs bomvei fra Fallet. Ved gården Fallet Nordre ligger Fallfossen like ved gården. Grimsdalen er en av landets fineste fjelldaler med utsikt mot vest og til Rondane. Veien passerer områder med skiferdrift og Tollefshaugen Setergrend. I Grimsdalen er det også gjort imponerende arkeologiske funn etter veidekultur blant annet et meget godt bevart massefangstanlegg for villrein med fangstgraver og ledegjerder. Gamle ferdselsstier er erstattet av T-merkede ruter til Rondane og Dovre fra Grimsdalshytta, DNT. Bilveien fortsetter over fjellet til Dovre.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.0743519, 9.97126200000002