NAF Reiseplanlegger

Gravplassene på Flatholmen

Sted

På Flatholmen finnes en av landsdelens merkeligste gravplasser, antakelig fra vikingtiden. 

Gravplassen har i alt 15 graver. Åtte av disse er båtformede.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 68.7971667, 14.9143511